www.iskilipliyiz.com

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 623 kez okundu. | Kategori : POLİTİKA
Haberin Tarihi :   04 Aralık 2019 - 15:15

İskilip AK Parti İL Gemel Meçlis üyesi Fehmi Yağlı İl Özel İdaresi tarafından 2020 Faliyet raporunu Açıkladı

Büyüt
Küçült
İskilip AK Parti İL Gemel Meçlis üyesi Fehmi Yağlı İl Özel İdaresi tarafından 2020  Faliyet raporunu

İskilip AK Parti İL Gemel Meçlis üyesi Fehmi Yağlı İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım programını açıkladı.

İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmek üzere planlanan yatırım ve çalışma programı ..01/11/2019 tarihinde incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiş olup, Komisyonumuz  çalışmalarını tamamlamış olup Sizlere ve Çorum Kamuoyuna sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu adına huzurlarınızdayım. 

Öncelikle hazırlamış olduğumuz 2020 yılı bütçemizin Çorumumuz  için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Bu yılki bütçemizin önceki yıllara göre dar kapsamlı bir bütçe olduğunu söylemek isteriz. Çünkü 2018 yılında yatırım ve çalışma programı için 44,5 milyon; 2019 yılında 19,5 milyon lira tahsis etme imkanı bulmuşken maalesef 2020 yılı için bu rakamın 8 milyon civarında olması mümkün olmuştur. Bunun en büyük nedeninin köylerimize yönelik geçmiş yıllarda son derece güzel ve verimli çalışmalar yapılmış olması ve sorunların büyük çoğunluğunun çözülmüş olmasındandır. Köylerimizin içme suyu sorunu, kanalizasyon sorunu, yolların asfaltlanması sorunu ve çocuk oyun gruplarına kadar devasa sorunlar çözülmüş artık eskiyen hizmetlerin yenilenmesi çalışmasına dönülmüştür. Komşu illerimizin köylerinde henüz hiç bir parke taşı yokken bizim köylerimizin tamamında taş parke döşenmesi bile başlı başına takdire şayan bir çalışma olmuştur. İş te yapılan bu hızlı ve büyük çalışmalar Özel İdarenin kendi öz gelirlerine ek olarak borçlanma yoluyla gerçekleştiğinden o yılların bütçelerinde ki yatırım ve çalışma programlarına ayrılan meblağlarda haliyle büyük olmuştur. 2017 yılına kadar denk bütçe sistemiyle çalışan İl Özel İdaremizin bu yıldan itibaren köylerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına borçlanarak hizmet ve yatırımları artırmanın bedeli olarak borcun ve faizinin geri dönüşüm süreci nedeniyle 2020 yılının dar bütçe şeklinde düzenlenmesine doğal olarak neden olmuştur. Geçmiş yıllarda yapılan borçlanmalar İller Bankası tarafından kaynağında kesildiğinden öteleme gibi müdahale şansımızın da bulunmadığını belirtmek isteriz.

 

Değeli Meclis Üyelerimiz, 

Komisyon olarak sizin karşınıza teklif edilen bu bütçenin yatırım ve çalışma faslını diğer fasıllardan toplamda % 15 bir kesinti yaparak bütçe genel oranlamasında % 20 oranına çıkararak getirebilirdik. Hatta üzerine önceki yıllarda muhammen bedelleri tespit edilen mülkiyeti özel idareye ait 7,5 milyon liralık taşınmazların satacağımız varsayımı ile yatırım ve çalışma program faslımızı 27,5 milyon liraya çıkarmak suretiyle de karşınıza gelebilirdik. Bu orana göre de ilçelerimize talep edilen yatırım ve çalışma programlarını yazabilirdik. Ve sizlerin bugün için takdirini kazanır alkışlarınızı alabilirdik. Ancak yıl içerisinde yaptığımız bütçenin yatırım ve çalışma programında ki yazdıklarımızı özel idarenin gerçekleştirememesi halinde seçim bölgelerimizde “yalancı siyasetçi” konumuna düşeceğimiz ihtimalini düşünerek vazgeçtik. Genel Sekreterliğin personel maaşlarını bile ödeyemez hale düşeceği korkularına kayıtsız kalamazdık, mazallah böyle bir olumsuzlukla özel idaremizin karşı karşıya kalmasının meclis olarak İlimiz kamuoyunda düşeceğimiz zor durumu düşünmek bile istemiyoruz. Yıl içerisinde gelirimizi artırıcı kaynakların oluşması halinde ek bütçe yaparak ilçelerimize yatırım çalışmaları yapmak siyasi kariyerimize daha uygun olacağı kanaatiyle özel idare çalışmalarını riske etmek istemedik. Bu nedenle Komisyon olarak Bizler Özel idare Bütçesinin üzerinde çalışmalar yaparken rastgele varsayımlarla hareket etme lüksümüzün olmadığını gördük. Bu doğrultuda Özel idaremize ait gelir kaynaklarımızın mevcudiyetine göre harcamalarımızın gerçekleşebilirliğini göz önünde bulundurmak zorunluluğumuz olduğu kanaatine vardık. Malumaliniz olduğu üzre karar organı bulunduğumuz Özel idare teşkilatının Köylerimize yönelik sorunların giderilmesinde icra kurumu olması nedeniyle, bizlerin yıl boyunca asfalt yama tamiri olsun, yol kumlama işi olsun, iş makinaları taleplerinin karşılanma işi olsun bu kurumumuz personeli tarafından icra edilmektedir. İlgili müdürlüklerin meclisimizin onayına sunduğu bütçe rakamlarının fasılalar arası aktarımlarında rakamların çok büyük olmamasına dikkat ettik. Genel olarak karar, kişisel olarak talep makamı olan bizlerin ilgili müdürlüklere yıl içerisinde ki taleplerimizin karşılanmasında, icra makamı olan kurum personelinin moral motivasyonunun bozulmaması için gerektiğinde eleştiri hakkımızın saklı kalması şartıyla Komisyon olarak meclisimiz onayına sundukları bütçe rakamları üzerinde gelir artırıcı kaynak sağlama imkanımız bulunmadığından çok fazla oynamadan kabul etmenin doğru olacağını düşünerek raporumuzu hazırladık. Yıl içerisinde gelir kaynaklarımızda olabilecek söz konusu artışlar için her zaman ek bütçe yapma imkanımız bulunmaktadır.  

 

Değerli Meclis Üyeleri,

Bizler İl genel meclisi olarak elimizde ki bütçe kaynaklarından ilçelerimizi en adilane bir şekilde yararlandırma gibi çok önemli bir vazifemiz bulunmaktadır. Hak geçirmeden ilimiz genelinde adaletli bir kalkınmanın gerçekleşmesi için her türlü maharetimizi ortaya koyarak bütçe imkanlarımızı dağıtma gayreti içerisinde olduk. Bunun için Özel idarenin yatırım ve çalışma programına ayırabildiği bütçesinden nasıl bir adaletli pay yapalım ki vicdanımz rahat olsun. İlçelerimizden seçilerek gelen Siz değerli meclis üyelerimizin ortak aklına hitap etsin. Kafalarda soru işaretleri kalmasın. Tüm çabamızın bu hakça paylaşımın gerçekleşmesi için olduğundan hiç birinizin zerre şüphesi olmasın. 

 

Yüz milyon liralık bütçemizin: 

 

%30'u personel üçret ve haklarına ayrılan pay; 

 

%25,9'i strateji geliştirme müdürlüğünün uhdesinde bulunan ödemeler için yasa gereği zorunlu ayrılan pay; 

 

% 23'si Milli Eğitim yatırımları için yine yasa gereği zorunlu olarak ayrılan pay; 

 

%8 civarında doğrudan yatırım ve çalışma programı için ayrılan pay;

 

%8,5 civarı Borç ve faiz ödemeleri için verilen zorunlu pay;

 

% 4,6'sı İlçe Özel idareleri için verilen paylar olmak üzere altı ana bölümden teşekkül etmektedir.

 

Bütçemizin %34,6 personel ücret ve hakları ile % 8,5 borç ve faizlere verilen payları çıktığımızda artan % 56,9 lik bölümü doğrudan veya dolaylı olarak ilimizin geneli için bir kısmı Valimiz eliyle, bir kısmı Milli Eğitim yatırımlarıyla, bir kısmı da direk bütçede nereye harcanacağı yazılı olmak suretiyle ilimizin menfeatleri doğrultusunda harcanacağını söylemek mümkündür. Aslında daha genel düşündüğümüzde bütçemizin % 8,5 luk borç ve faiz payı harici kalan % 91,5 oranında ki geri kalan payların tamamı bu ilin ekonomisi içerisine yansımaktadır. Personel ödemeleri de netice de ilimizin esnafına dolaylı olarak yansımak suretiyle il ekonomimize katkı sağlamaktadır. 

 

Değerli Meclis Üyeleri,  

Plan ve Bütçe Komisyonu olarak Özel idaremizin meclisimizin onayına teklif ettiği, bütçenin %6,5 luk yatırım ve çalışma programı payını yaptığımız çalışma ve istişareler sonucu karşılıklı mutabakatlarla başka kalemlerden kesmek suretiyle % 1,5 civarında daha artırarak bütçe genel pay içerisinde % 8 oranına çıkartmış bulunmaktayız. Ayrılan bu bütçe payınıda yukarıda bahsettiğim üzere ilçelerimiz arasında elden geldiğince hakkaniyet içerisinde dağıtmaya çalıştık. 

 

Sizlerinde kabul edeceği üzere bu yıl ki Özel idare bütçemizin yatırım ve çalışma programına ayırdığımız paylarla çok büyük yatırımlar yapmak söz konusu elbette olamaz. Ancak köylerimizin küçük ölçekli acil ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapabileceğimizi rakamlar söylemektedir. Ancak temennimiz odur ki önümüzde ki yıl için Devletimizin Köydes programıyla köylerimizin büyük ölçekli alt yapı sorunlarına çözüm bulabileceğimizi umuyor bütçe çalışmalarımızın ilimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz Siz Meclis üyelerimizle yapmış olduğu iştişareler sonucunda RAPOR- 

(Plan ve Bütçe Komisyonu)

İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA / ÇORUM

 

İl Genel Meclisinin 18/11/2019 tarih ve 221 nolu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Köylerimizde içme suyu depolarında kullanılan elektrik, sanayi tarifesinden gelmektedir. Bu da köylülerimize ayrı bir yük getirmektedir. Bunun normal tarifeye ya da güneş enerjisiyle kullanılabilmesi konusunda ne yapabiliriz? Bu konunun araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin katılımı ile toplandı.  

     Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, Çorum merkez dahil tüm ilçe köylerimizin 175 adedinde köy içme sularının temininde elektrik enerjisi sarfiyatı yapılmaktadır. Bu tip köylerimizi terfili sular ve sondajlı sular şeklinde iki ayrı kategori şeklinde sınıflandırılmaktadır. Sondajlı sular tabirine giren köylerimizde su tamamen yer altı sondajı yapılarak açılan kuyulardan elektrikli dinamo marifetiyle çekilmektedir. Terfili sular diye ifade edilen köylerimizde ise su kendi cazibesi ile köye intikal ettiği noktadan elektrikli dinamo ile su deposuna aktarılmaktadır. 175 Köyümüzde terfili yöntemle su temini ve dağıtımı yapılmaktadır. Terfili su temin edilen köylerimizde elektrik enerjisi sondajlı yöntemin uygulandığı köylerimize göre daha az kullanılmaktadır. Her iki yöntemde de netice itibariyle bir elektrik sarfiyatı olduğundan söz konusu bu köy tüzel kişiliklerine tükettikleri elektrik enerjisi karşılığında faturalandırılarak ilgili muhtarlardan yatırılması istenmektedir. Bazı köylerimiz bu şekilde kullanılan elektriğin faturasını zamanında öderken bazı köylerimiz ise bu konuda hassasiyet göstermeyip faturalar zamanında yatırılmadığından elektrik şirketine borçlar çoğalıyor netice itibariyle ilgili elektrik şirketi borçlu köylerimize elektrik vermemeye başlıyor. Bu nedenden dolayı Köylerimizde yaşanılan elektrik sorununun elektrik fiyatlarında ki ucuzluk veya pahalılıkla alakasının olmadığını öncelikle belirtmek isteriz. Nedenleri ayrı bir araştırma konusu olan köylerimizin bu şekilde biriken elektrik borçları tamamen köylerimizin tüzel kişiliklerine yönelik özel bir durum olup sorunlarının çözülmesi tamamen kendi maharetleri ve sorumlulukları altındadır. 

    Elektrik faturası ödemek zorunda olan söz konusu köylerimizin bu elektrik masraflarından kurtulmak için alternatif çare arayışları gündeme gelmiştir. Bu alanda en dikkat çekici çare de güneş enerjisi olduğundan ilgili köylerimizi güneş panellerinden elektrik üretimi arayışına sokmuştur. Son beş altı yıldır az da olsa bu sistemi kurup çalıştıran köylerimiz bulunmaktadır.  Oğuzlar İlçesi Cevizli Köyü Muhtarından aldığımız bilgiye 2sene önce 24 panelli olmak üzere 40 milyon liraya kurmuşlar. Ulusal elektik şebekesine bağlı olarak sistem çalışmakta imiş. 12 beygir gücünde dinamo çalışmakta olup 312 metre derinlikten su pompalaması yapılmakta imiş. Elektrik faturaları 3/2 oranında azaldığını ancak bulanık havalarda yeterli elektrik üretilmediğini ifade etmektedir.

Mecitözü Elmapınarı Muhtarından aldığımız bilgiler şöyle: 

-    Sistem kurulalı 5 yıl olmuş

-    44 adet güneş paneli bulunmaktadır

-    7,5 Kw lık dinamo çalıştırılmaktadır.

-    Ulusal elektrik şebekesinden bağımsız ve aküsüz olarak çalışmaktadır.

-    Bulanık havalarda yeterli elektrik üretilememektedir.

Ortaköy İncesu Köyü Muhtarından aldığımız bilgiler şöyle:

-    Sistem kurulalı 6-7 sene olmuş

-    Ulusal elektrik şebekesine bağlı

-    Kesin rakamı bilmediğini 30 adet panel olduğunu tahmin ediyor.

-    Köyden altı senedir elektrik parası toplanmamış.

-    Sistemin arızalı olduğunu ifade ediyor.

-    Son iki aydır 1500 lira ve 1750 liralık fatura gelmiş.     

-    Sistemle ilgili çok fazla bilgiye sahip olmadığını ifade ediyor.

Güneş panellerinden elektrik üretimi yapıp devlete satmakta olan büyük bir firmanın sahibinden aldığımız bilgiler özetle şöyle:

-    Köylerde su pompaları için kurulacak güneş panellerinin ekonomik olmayacağını, kaynak israfına sebep olacağını, 

-    Bu alandaki tüm malzemelerin ithal olduğu, ülkemizde sadece montaj yapıldığını arızalandığından tamirat yapılacak kalifiye elaman dahi bulunmadığını,

-    Panellerin sabah saat 9’dan 16’ya kadar enerji üretildiği diğer saatlerde üretim son derece düşük olduğu,

-     Her köye ayrı sistem kurmaktansa köylerin toplam elektrik sarfiyatını karşılayacak büyüklükte uygun bir yere kurmanın daha mantıklı olacağını ve kaynak israfına neden olmayacağını ifade etti.

Köylerimizde güneş enerji sistemi kurulmasına karar verildiğinde Köy tüzel kişiliğinin doğrudan ulusal elektrik şirketiyle muhatap olması gerekmektedir. Ayrıca yerine getirilmesi gereken yasal işlemlerin çok zor ve pahalı iş ve işlemler olduğundan köylerimizin bağımsız olarak yapacakları çalışmaların kesinlikle kaynak israfı olacağı kanaatine varmış bulunmaktayız. 

    Komisyon raporumuza konu olan ücretlendirmede sanayi tarifesi ile ilgili olarak; ilimizde faaliyet gösteren elektrik şirketinden aldığımız tarife bilgilerine göre köylerimizde ki su şebekelerine uygulanan tarifenin ticari kuruluşlara uygulanan tarifeden yapılmakta olduğunu öğrendik. Bu tarifenin ise sanayi tarifesinden de bile pahalı olarak tahsil edilmektedir. Ticari tarifenin meskenlere uygulanan elektrik ücret tarifesine göre % 32 daha pahalı olarak ödenmektedir. Şöyle ki, meskenlere kilovatı 71 kuruş iken ticari işletmelere 94 kuruş olarak uygulanmaktadır. Elektrik Şirketinin köy muhtarlıklarını ticari bir işletme gibi değerlendirmesinin yanlış bir uygulama olduğu çok açık ortadadır. İlgili köy muhtarlarımızın elektrik firmasına bir dilekçe ile köy tüzel kişiliklerinin ticari bir faaliyetlerinin bulunmadığını, köy halkına verdikleri su için topladıkları paraların ticari amaçla toplamadıkları yapılan masrafların hane başına düşen bedelleri topladıklarını ifade ederek harcadıkları elektriğe mesken tarifesi uygulamasını talep etmelerini, şirketin olumsuz cevap vermesi halinde ise yargıya taşıyarak dava etmeleri halinde uygulamada ki yanlışlığın düzeltileceğini düşünmekteyiz.

İl Genel Meclisimizin takdirlerine arz ederiz.

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU   

 

                Fehmi YAĞLI                          

            Komisyon Başkanı

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Son Yorumlar
Ahmet Deniz İstambul
Sevgili kardeşime başarılar dilerim
Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
"www.iskilipliyiz.com | http://www.iskilipliyiz.com/"   Tum Hakları Saklıdır. © 2019 - 2020